W związku z licznymi negatywnymi opiniami, dotyczącymi wyjazdów organizowanych przez działające pod nazwą Biuro Podróży Damptour z Cieszyna i Pszczyny chcę oświadczyć, że biura te z naszym, łączy wyłącznie taka sama nazwa. Nie mamy żadnych związków finansowych ani nie organizujemy wspólnie jakichkolwiek imprez turystycznych. Każde z tych biur prowadzi własną politykę, niezależną od innych działających pod tą samą nazwą. Bardzo proszę o niełączenie Biura Podróży Damptour Sławomir Pek z siedzibą w Kartuzach z działalnością wyżej wymienionych biur. 

Informuję, że by rozwiać wszelkie wątpliwości Klientów, niebawem rozpoczniemy proces zmiany nazwy naszego biura. 

Z poważaniem

Sławomir Pek

właściciel

BP Damptour z Kartuz